Přihlášení

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Protože členská schůze v řádném termínu nebyla usnášeníschopná, vyhlašujeme termín náhradní členské schůze na 10.10.2017 v 19:00 v zasedací místnosti Vodních staveb, Dobronická 1258, Praha 4, 1. patro.

           

Program náhradní členské schůze:

 • Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
 • Zpráva o činnosti představenstva za rok 2016
 • Zpráva kontrolní komise
 • Informace o nových členech
 • Informace o neplatičích
 • Informace o stavu kotelen
 • Plán činnosti představenstva (investic) 2017 – 2018
 • Diskuse - Různé

                V případě, že se na členskou schůzi nemůžete dostavit, vybavte prosím některého ze sousedů plnou mocí. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

                                                                                                              představenstvo družstva

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

                Vážení nájemníci, představenstvo družstva si Vás dovoluje pozvat na řádnou členskou schůzi, která se uskuteční dne 26.9.2017 v 19:00 v zasedací místnosti Vodních staveb, Dobronická 1258, Praha 4, 1. patro.

a POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

                   V případě, že členská schůze v řádném termínu nebude usnášeníschopná, vyhlašujeme termín náhradní členské schůze na 10.10.2017 v 19:00 v zasedací místnosti Vodních staveb, Dobronická 1258, Praha 4, 1. patro.

           

Program řádné/náhradní členské schůze:

 • Schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
 • Zpráva o činnosti představenstva za rok 2016
 • Zpráva kontrolní komise
 • Informace o nových členech
 • Informace o neplatičích
 • Informace o stavu kotelen
 • Plán činnosti představenstva (investic) 2017 – 2018
 • Diskuse - Různé

                V případě, že se na členskou schůzi nemůžete dostavit, vybavte prosím některého ze sousedů plnou mocí. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

                                                                                                              představenstvo družstva

Vážení družstevníci, sousedé,

kotelna ve vchodě 724 obsluhující vchody 724 a 725 je opět v havarijním stavu.

Na sobotu 3-XII-2016 mám domluvenou opravu.

Do té doby je kotelna provozována v nouzovém režimu.

V sobotu bude kotelna z důvodu servisního zásahu mimo provoz.

Omlouváme se za dočasné snížení komfortu a děkujeme za pochopení.

R. Most

Copyright Družstvo V rohu © 2016. All Rights Reserved.